UNITED COLOURS 2014 – final report

DruhĂœ červnovĂœ vĂ­kend se do FrĂœdku – MĂ­stku sjelo pƙes 60 writers, kteƙí společně dali novĂœ face tamnĂ­mu kĆ™Ă­ĆŸovĂ©mu podchodu. 7. ročnĂ­k United Colours, kterĂœ jsme spolupoƙádali, byl finančně podpoƙen statutĂĄrnĂ­m městem FrĂœdek – MĂ­stek. DĂ­ky tomu měli vĆĄichni pozvanĂ­ writers zajiĆĄtěn full service. K viděnĂ­ byly styly od lidĂ­ z celĂ© ČR, Slovenska i Polska. Po x letech se ukĂĄzal takĂ© Maniac, legenda, člověk, kterĂœ je povaĆŸovĂĄn za prvnĂ­ho writera v ČR. V rĂĄmci doprovodnĂ©ho programu se mohli vyƙádit vĆĄechny děti, kterĂ© vzaly pƙipravenĂ© fĂłlie a jinĂ© plochy, Ăștokem:-), nechyběla afterparty a aukce obrazĆŻ, kterĂ© dovezli pozvanĂ­ writers. V aukci se vybralo krĂĄsnĂœch 6000,- kterĂ© pomohli frĂœdeckĂ© neziskovce Opora dětem. Byl to dobrĂœ ročnĂ­k, uvidĂ­me kde se sejdeme v roce 2015. Report hotovĂœch pieces najete na www.unitedcolours.cz

 

fotky z akce nĂ­ĆŸe. Autoƙi fotografiĂ­: Jirka Grussman, Radek Bƙiơč, Vojtěch Koƙenek

 

video report:

IMG_0001x (KopĂ­rovat) IMG_0225x (KopĂ­rovat) IMG_0250x (KopĂ­rovat) IMG_0295x (KopĂ­rovat) IMG_0304x (KopĂ­rovat) IMG_0339x (KopĂ­rovat) IMG_0359x (KopĂ­rovat) IMG_0402x (KopĂ­rovat) IMG_0417x (KopĂ­rovat) IMG_0428x (KopĂ­rovat) IMG_0443x (KopĂ­rovat) IMG_0453x (KopĂ­rovat) IMG_0460x (KopĂ­rovat) IMG_0485x (KopĂ­rovat) IMG_0488x (KopĂ­rovat) IMG_0490x (KopĂ­rovat) IMG_0513x (KopĂ­rovat) IMG_0605x (KopĂ­rovat) IMG_0682x (KopĂ­rovat) IMG_0692x (KopĂ­rovat) IMG_0699x (KopĂ­rovat) IMG_0747x (KopĂ­rovat) IMG_0755xy (KopĂ­rovat) IMG_0795x (KopĂ­rovat) IMG_0798x (KopĂ­rovat) IMG_0813x (KopĂ­rovat) IMG_0829x (KopĂ­rovat) IMG_0831x (KopĂ­rovat) IMG_0873xy (KopĂ­rovat) IMG_0883x (KopĂ­rovat) IMG_0899x (KopĂ­rovat) IMG_0901x (KopĂ­rovat) IMG_0904x (KopĂ­rovat) IMG_0913x (KopĂ­rovat) IMG_0960x (KopĂ­rovat) IMG_0970x (KopĂ­rovat) IMG_0986x (KopĂ­rovat) IMG_1013x (KopĂ­rovat) IMG_1034x (KopĂ­rovat) IMG_1049x (KopĂ­rovat) IMG_1117x (KopĂ­rovat) IMG_1155x (KopĂ­rovat) IMG_1251x (KopĂ­rovat) IMG_1258x (KopĂ­rovat) IMG_1295x (KopĂ­rovat) IMG_1341x (KopĂ­rovat) IMG_8081 (KopĂ­rovat) IMG_8084 (KopĂ­rovat) IMG_8086 (KopĂ­rovat) IMG_8089 (KopĂ­rovat) IMG_8093 (KopĂ­rovat) IMG_8157 (KopĂ­rovat) IMG_8162 (KopĂ­rovat) IMG_8167 (KopĂ­rovat) IMG_8170 (KopĂ­rovat) IMG_8171 (KopĂ­rovat) IMG_8172 (KopĂ­rovat) IMG_8174 (KopĂ­rovat) IMG_8180 (KopĂ­rovat) IMG_8185 (KopĂ­rovat) IMG_8186 (KopĂ­rovat) IMG_8205 (KopĂ­rovat) IMG_8222 (KopĂ­rovat) IMG_9776 (KopĂ­rovat) IMG_9780 (KopĂ­rovat) IMG_9786 (KopĂ­rovat) IMG_9816 (KopĂ­rovat) IMG_9818 (KopĂ­rovat) IMG_9819 (KopĂ­rovat)


ï»ż